Kancelaria Środa. Ale tłumaczymy codziennie.Cena (netto)

Nawiązywanie połączeń telekonferencyjnych

Funkcję nawiązywania połączeń telekonferencyjnych można uruchomić nie tylko poprzez nowoczesne biurowe centrale telefoniczne, ale również przez wiele różnych typów telefonów komórkowych.

W przypadku większości aparatów firmy Nokia, należy postąpić następująco:

Określonego dnia o wcześniej ustalonej godzinie, należy nawiązać połączenie z numerem 0-602 65-77-31.

Nie przerywając połączenia, należy wybrać <Opcje>, a następnie <Nowe połączenie> i numer rozmówcy, z którym rozmowę chcemy tłumaczyć.

Po nawiązaniu połączenia, na wyświetlaczu telefonu widoczne będą informacje o dwóch połączeniach, z których tylko jedno będzie aktywne.

Aby cała trójka rozmówców mogła się słyszeć, należy ponownie wybrać <Opcje>, a następnie przewinąć listę w dół i wybrać hasło <Konferencja>.

W efekcie wszyscy trzej rozmówcy będą się słyszeć - zleceniodawca tłumaczenia, tłumacz i trzeci rozmówca. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w telekonferencji uczestniczyło jeszcze więcej osób.