Kancelaria Środa. Ale tłumaczymy codziennie.Środa: słówko na dziś

Środa, 24 września 2014 r.

Pobierz słówko

Środa: słówko na dziś. Czytają Marta Klubowicz i Kevin Aiston.

Fałszywi przyjaciele (ang. false friends) to para słów lub wyrażeń brzmiących w dwóch językach tak samo lub podobnie, ale mających zupełnie inne znaczenia. Często nam się zdarza popełniać błędy właśnie z uwagi na zwodnicze podobieństwa między wyrazami.

Gdy chcemy poprosić o aktualne (czyli bieżące) dane, nie mówmy „actual figures”, bo wtedy poprosimy go o dane rzeczywiste, co by oznaczało, że do tej pory akceptowaliśmy dane wyssane z palca. Powiedzmy zamiast tego „current figures” lub „the newest figures” lub „the latest figures".

Gdy ktoś mówi nam coś miłego, jest to komplement (compliment). Uwaga: nie pomylmy tego słówka z „complement", który oznacza po prostu „uzupełnienie”. Gdy przesyłamy do kogoś gadżet firmowy, zazwyczaj dołączamy do niego karteczkę ze słowami „With compliments” (z pozdrowieniami), pod którymi się podpisujemy.

Gdy powołujemy się na ekspertyzę, pamiętajmy, że po angielsku „ekspertyza” to „expert opinion”. W tym kontekście musimy unikać słówka „expertise”, które oznacza wiedzę:
Terror groups lack the technical expertise to launch a cyber-attack on Britain's national power and water systems.

Szef w pracy to „boss” – natomiast określenie szefa kuchni to „chef” (oczywiście pochodzi z języka francuskiego) – różnicę znaczeniową tych słówek dobrze zobrazuje to zdanie:
A Chinese takeaway boss was attacked with a knife by a chef after telling him he was not up to the job.

Słówko „novel” to angielski odpowiednik powieści; nowela zaś to „short story”. Słówko „novel” w funkcji przymiotnika oznacza również „nowatorski, nowy, oryginalny”:
Openness describes to what extent you are receptive to novel ideas, creative experiences and different values.

A jeśli chcemy powiedzieć, że ktoś jest sympatyczny, powiedzmy po prostu „nice”. Angielskie słówko „sympathetic” oznacza bowiem „pełen współczucia”:
Sometimes people are not troubled enough to need a psychologist but just need a sympathetic listener who will not gossip about what they say.

To było Środa: słówko na dziś. Czytali Marta Klubowicz i Kevin Aiston.

Środa, 17 września 2014 r.

Pobierz słówko

Środa: słówko na dziś. Czytają Marta Klubowicz i Kevin Aiston.

Gdy usłyszymy od naszego rozmówcy, że jest „finansowo zawstydzony” (ang. financially embarrassed), oznaczać to będzie ni mniej ni więcej, że cierpi na brak gotówki:
- Owing to circumstances, I find myself financially embarrassed this Christmas.
- I would really love to give a donation but I am a little financially embarrassed at the moment.

Jeśli jednak nasz stan konta na to pozwala, możemy zafundować sobie najlepszy sposób na poprawę humoru, jakim są zakupy (ang. retail therapy):
- I needed a lot of retail therapy to help me get over my ex-boyfriend.
- Have you ever wondered why you feel tired after going out shopping for the day? The answer is that a retail therapy shopping session of around two and a half hours can burn up to 200 calories.

Niestety po odejściu od kasy – a nawet później, już po powrocie do domu – pojawiają się wyrzuty sumienia powiązane z zakupami (ang. buyer’s remorse).
- Buyer's remorse is the sense of regret after having made a purchase.
- Buyer's remorse can be increased by worrying that other people may question the purchase or claim to know better alternatives.

Gdy ktoś potem podziwiać będzie nasze zakupy, nie bądźmy zaskoczeni, gdy z jego ust padnie pytanie: What's the damage? (dosł. jakie są szkody, jakie są uszkodzenia). To żartobliwy sposób pytania o cenę, jaką zapłaciliśmy.

Wtedy równie żartobliwie możemy odpowiedzieć:
It will not break the bank (dosł. to nie rozbije banku).
W ten sposób przekazujemy informację, że to coś wcale za dużo nie kosztowało i spokojnie nas na to stać.
In our e-book, “Unusual and useful staff retention strategies that won’t break the bank”, you’ll see how combining unusual low cost employee perks (=dodatkowe świadczenia) with useful traditional benefits can help you kick start your staff retention strategy.

To było Środa: słówko na dziś. Czytali Marta Klubowicz i Kevin Aiston.

Środa, 10 września 2014 r.

Pobierz słówko

Środa: słówko na dziś. Czytają Marta Klubowicz i Kevin Aiston.

Niektóre syndromy w swojej nazwie zawierają konkretną lokalizację geograficzną. Najsłynniejszym takim syndromem jest zapewne syndrom sztokholmski (Stockholm syndrome). Jest to zjawisko psychologiczne, w którym ofiary porwania lub zakładnicy odczuwają sympatię w stosunku do swoich prześladowców. W efekcie bywa i tak, że osoby uwięzione pomagają przestępcom w realizacji ich celów lub wspierają ich ucieczkę:
One commonly used hypothesis to explain the effect of Stockholm syndrome is based on Freudian theory. It suggests that the bonding (= tworzenie więzi) is the individual’s response to trauma in becoming a victim. Identifying with the aggressor is one way that the ego defends itself. When a victim believes the same values as the aggressor, they cease to be a threat.

Syndrom paryski (Paris syndrome) pojawia się najczęściej u turystów japońskich odwiedzających stolicę Francji. Gdy orientują się, że prawdziwy Paryż nie bardzo przypomina ten z reklam, pojawiają się u nich halucynacje, mania prześladowcza, częstoskurcz i zawroty głowy:
Japanese magazines are primarily responsible for creating Paris syndrome – they often depict (=przedstawiać) Paris as a place where most people on the street look like fashion models and most women dress in high-fashion brands.

Syndrom jerozolimski (albo inaczej: obłęd jerozolimski, po angielsku: Jerusalem syndrome) pojawia się u turystów odwiedzających Jerozolimę. Polega na tym, że turyści zaczynają utożsamiać się z postaciami biblijnymi. Rocznie ofiarami tego syndromu pada około dwieście osób – są to głównie mężczyźni w wieku 20-30 lat:
- Jerusalem syndrome makes a previously mentally balanced person (= osoba zrównoważona psychicznie) psychotic (=psychotyczny; cierpiący na psychozę) after arriving in Jerusalem.
- Jerusalem's religious leaders and public officials have met to discuss measures to combat the sharp rise in cases of Jerusalem syndrome.

To było Środa: słówko na dziś. Czytali Marta Klubowicz i Kevin Aiston.

Środa, 3 września 2014 r.

Pobierz słówko

Środa: słówko na dziś. Czytają Marta Klubowicz i Kevin Aiston.

Angielskie słówko „syndrome” (syndrom) oznacza przede wszystkim zespół objawów charakterystycznych dla określonej choroby, np. zespół Aspergera – Asperger syndrome; zespół Downa – down syndrome; zespół jelita drażliwego – irritable bowel syndrome; zespół napięcia przedmiesiączkowego – premenstrual syndrome (PMS); zespół cieśni nadgarstka – carpal tunnel syndrome; zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej – Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS); zespół nabytego niedoboru odporności – Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

Słówko „syndrome” pojawia się również w znaczeniu grupy cech charakterystycznych dla negatywnego zjawiska lub dla osoby, często w metaforycznej formie, np.
- student syndrome (syndrom studenta, czyli prokrastynacja, której już poświęciliśmy jedno z wcześniejszych słówek): Student syndrome happens when you start to apply yourself to a task just at the last possible moment before a deadline.
- cleaner syndrome (syndrom sprzątaczki – termin ten funkcjonuje wśród informatyków; oznacza poważną awarię sieci lub serwera, która powstała w sposób banalny, np. przez sprzątaczkę podczas sprzątania);
- sick building syndrome (syndrom chorego budynku – odnosi się do dolegliwości, na które uskarżają się np. pracownicy biur w określonym budynku): Sick Building Syndrome is usually caused by inadequate ventilation (= nieodpowiednia wentylacja);
- Chinese restaurant syndrome (syndrom chińskiej restauracji – ból głowy, pocenie się i inne objawy, które pojawiają się po spożyciu potraw kuchni chińskiej – wedle obiegowej opinii, dolegliwości powiązane są z glutaminianem sodu, ale badania naukowe tego nie potwierdziły);
- wind turbine syndrome (syndrom turbin wiatrowych – niepotwierdzony naukowo zespół dolegliwości, na które miałyby cierpieć osoby mieszkające w pobliżu elektrowni wiatrowych): Wind turbine syndrome symptoms are the same as those seen in the general population due to stresses of daily life, and include headaches, insomnia (=bezsenność), and dizziness (=zawroty głowy).

Syndrom końca stycznia po angielsku określany jest mianem „Blue Monday”, czyli „smutnego poniedziałku”. Poniedziałek ostatniego pełnego tygodnia stycznia jest jakoby najbardziej przygnębiającym dniem roku:
Blue Monday is said to be the most depressing day of the year.

To było Środa: słówko na dziś. Czytali Marta Klubowicz i Kevin Aiston.

 

Środa, 25 czerwca 2014 r.

Pobierz słówko

Środa: słówko na dziś. Czytają Marta Klubowicz i Kevin Aiston.

W języku angielskim bankomat to „cashpoint”, „cash machine”, „cash dispenser” lub „ATM” (skrót od „automated teller machine”, czyli automatyczna maszyna kasjerska; „teller” po angielsku oznacza kasjera w banku lub członka komisji skrutacyjnej). Żartobliwie bankomat określa się też mianem dziury w ścianie, czyli „hole in the wall".

Gdy chcemy wypłacić pieniądze z bankomatu, powiemy:
- I need to get some cash from an ATM.
- I have to withdraw some money from a cash machine.

Innymi maszynami, na które możemy natknąć się w mieście, są automaty do sprzedaży samoobsługowej – po angielsku „vending machines”, po polsku zwane czasem „automatami vendingowymi”:
- In the United States, under pressure from parents, many schools banned junk food from vending machines.
- Ukrainian taxmen (= urzędnicy skarbowi) are looking for the owners of an illegal vodka vending machine.

W mowie potocznej pomijamy pierwszą część tej nazwy – w zamian używamy nazwy produktu w połączeniu ze słówkiem „machine”, np. coffee machine (automat do kawy); ice cream machine; chocolate machine; condom machine.

Słówko „vend" pochodzi z łacińskiego „vendere” (sprzedać) i właśnie takie pierwotne znaczenie zachowuje w terminologii prawniczej:
- African Eagle Resources plc announces that it has vended its non-core uranium division to Jacana Resources Limited.

W umowach, gdy definiujemy strony, często pojawia się słówko „vendor”, oznaczające sprzedającego lub dostawcę (supplier):
- Software vendors say that most customers understand the need to make changes.
- He accepted a gift from a vendor, and this violated company policy.

Natomiast „street vendor” odnosi się do ulicznego sprzedawcy:
- I have been eating chicken from street vendors, and I am still alive.
- In Bangkok you can buy dried squid snacks from street vendors.

To było Środa: słówko na dziś. Czytali Marta Klubowicz i Kevin Aiston.

Środa, 18 czerwca 2014 r.

Pobierz słówko

Środa: słówko na dziś. Czytają Marta Klubowicz i Kevin Aiston.

Nasze relacje służbowe w strukturze firmy opisać możemy różnymi słowami. Przełożeni to „superiors”, zaś podwładni to „subordinates”:
- She was subjected to physical abuse and ethnic slurs (= oszczerstwa) from her superiors.
- Women are often reluctant (= niechętne) to bring charges of sexual misconduct to their superiors.
- Christine Lagarde, the Managing Director of the International Monetary Fund, sent a defiant (=wyzywający, odważny) message: "The rich countries do not want partners or friends; they just want employees and subordinates."
- Subordinates are accountable to (= są odpowiedzialni przed) their line manager for their actions.

„Line manager” to z kolei bezpośredni przełożony, odpowiedzialny za pracę swoich podwładnych. W organizacjach możemy natknąć się na różne inne funkcje menedżerskie, np. account manager (opiekun klienta); brand manager (opiekun marki, kierownik ds. marki); business unit manager (kierownik oddziału); general manager (dyrektor generalny); key account manager (kierownik ds. klientów kluczowych); marketing manager (kierownik działu marketingu); office manager (kierownik biura); project manager (kierownik projektu); product manager (kierownik ds. produktu); quality manager (kierownik ds. jakości); sales manager (kierownik sprzedaży); theatre manager (kierownik bloku operacyjnego). W większości przypadków nazwy tych stanowisk funkcjonują w języku polskim w swoim oryginalnym angielskim brzmieniu.

W języku polskim na dobre zadomowiło się słówko „menedżer”, które możemy również zapisywać jako „menadżer” czy „manager”. Słownik języka polskiego zezwala nawet na pisownię „menażer” w odniesieniu do impresaria artystów. W języku angielskim mamy do dyspozycji słówko „manager” określające osobę i czasownik „manage”:
- Before taking part in the competition, the British tenor worked as a manager at a mobile phone shop.
- This local brewery has been managed by the same family for almost 100 years now.

Często do określenia podwładnych używa się słówka „reports” – tak, dokładnie takiego, które oznacza „raport, sprawozdanie”: - They are my reports because they report to me. - This opportunity is a managerial role with a team of four direct reports (= bezpośrednich podwładnych).

To było Środa: słówko na dziś. Czytali Marta Klubowicz i Kevin Aiston.

Środa, 11 czerwca 2014 r.

Pobierz słówko

Środa: słówko na dziś. Czytają Marta Klubowicz i Kevin Aiston.

Większość naszego czasu spędzamy w biurze – pośród naszych koleżanek i kolegów. Gdy jednym z naszych bliskich współpracowników jest osoba płci przeciwnej, nie zdziwmy się, że określać nas będzie można mianem biurowego małżeństwa, czyli „office marriage”.

Biurowego męża nazywamy „office husband”, zaś biurową żonę – „office wife”. Możemy również użyć słówka „spouse”, oznaczającego zarówno małżonkę, jak i małżonka, i utworzyć wyrażenie „office spouse”, „work spouse” lub „workplace spouse”:
- Margaret Thatcher and Ronald Reagan were later dubbed (= zostali nazwani, określeni mianem) by commentators as "office husband and wife".
- Some work spouses admit that sexual attraction between them is present, but is not acted upon, and the sexuality is channeled into a productive collaboration.
- The political aide (= bliska współpracownica, prawa ręka) who became Tony Blair’s office wife has spoken for the first time of her tensions with Mrs Blair.

Kolokacji „biurowa żona” po raz pierwszy użył znacznie wcześniejszy premier Zjednoczonego Królestwa, William Gladstone. Jego zdaniem, minister i sekretarka powinni rozumieć się znakomicie, niemalże bez słów – niczym świetnie zgrani mąż i żona. W latach 30-tych ubiegłego wieku koncepcję takiej zawodowej relacji utrwaliła powieść „The Office Wife”, którą również niebawem sfilmowano. Niestety, panowie dość dosłownie rozumieli rolę „biurowej żony” i swoim pracownicom zlecali prace niezwiązane z obowiązkami zawodowymi – na przykład odbieranie garniturów z pralni czy ścieranie kurzy w gabinecie.

To było Środa: słówko na dziś. Czytali Marta Klubowicz i Kevin Aiston.

Środa, 4 czerwca 2014 r.

Pobierz słówko

Środa: słówko na dziś. Czytają Marta Klubowicz i Kevin Aiston.

Gdy dni (lub noce) stają się coraz krótsze, gdy gimnazjaliści czytają skrócone wersje dzieł, gdy tworzymy skróty wyrazów lub skracamy ułamki – w języku polskim wszędzie użyjemy czasowników „skracać, skrócić”. Tymczasem język angielski dysponuje różnymi czasownikami odnoszącymi się do skracania.

Gdy mówimy o skróconej wersji lektury, używamy słówka „abridged”:
- An abridged book has been made shorter but keeps its basic structure and meaning.
- Irish government published an abridged report on scandalous affairs of Anglo Irish Bank.

Jeśli skracamy słowa w taki sposób, by powstały skróty (=abbreviations), używamy czasownika „abbreviate”:
- ‘Information technology’ is usually abbreviated to ‘IT’.
- Is it correct to abbreviate ‘electrical and electronic engineering’ to ‘EEE’?

Słówka „abbreviate” używamy również w odniesieniu do uproszczonych dokumentów finansowych, np. abbreviated balance sheet (= skrócony bilans); abbreviated profit and loss account (= skrócony rachunek zysków i strat). Księgowość uproszczoną określimy jako „abbreviated bookkeeping” lub „simplified bookkeeping”; księgowość pełna to „full bookkeeping”.

Gdy skracamy (upraszczamy) ułamek, używamy słówka „reduce” lub „simplify”:
- 84/100 reduces to 21/25.

Jednak w większości przypadków zastosujemy słówko „shorten”:
- My friend had to shorten his stay in Warsaw (= skrócić swój pobyt w Warszawie) due to family matters.
- Cheap booze (= alkohol – słówko używane w mowie potocznej) will shorten your life, doctors say.

Co ciekawe, angielskie słówko „shortening” oznacza również taki tłuszcz do pieczenia (np. margaryna lub smalec), który w temperaturze pokojowej pozostaje w stanie stałym – a używa się go do wypieku kruchego ciasta.

To było Środa: słówko na dziś. Czytali Marta Klubowicz i Kevin Aiston.

Przeglądaj newslettery "Środa: słówko na dziś":  nowsze - starsze