Regulamin

Administratorem danych osobowych jest TETARTI (Kancelaria Środa) z siedzibą w Warszawie, ul. Sapieżyńska 7/2, 00-215 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usługi „Środa słówko na dziś” oraz przesyłania informacji handlowych (marketingowych) drogą elektroniczną.
Jako Administrator korzystamy z różnych zewnętrznych usługodawców, aby lepiej świadczyć własne usługi, dane osobowe będą  przekazywane partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, lub obsługującym korespondencję.
Państwa dane osobowe będę przetwarzane do chwili odwołania zgody.
Przetwarzane dane osobowe nie podlegają procesowi profilowania nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
• żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych
• sprostowania danych,
• żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
• usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
• przeniesienia Państwa danych osobowych.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię Środa prosimy pisać na adres: Kancelaria Środa, ul. Sapieżyńska 7/2, 00-215 Warszawa lub adres e-mail: kancelaria@sroda.com.pl.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.