Środa: słówko na dziś. Czytają: Krystyna Czubówna i Kevin Aiston.

Co mają ze sobą wspólnego następujące angielskie słówka: apish; waspish; wolfish; sheepish? Wszystkie są przymiotnikami, i wszystkie powstały w efekcie połączenia nazwy zwierzęcia i przyrostka (nawet to pierwsze: ape + ish). Ten przyrostek pozwala tworzyć naprawdę śliczne przymiotniki, np. newish (czyli nowawy) albo oldish (czyli starawy). A jeśli chcielibyśmy umówić się z kimś około godziny dziesiątej, możemy użyć słówka „tenish”.

Apish znaczy głupawy; waspish – uszczypliwy, kąśliwy (jak osa); wolfish – wilczy (na przykład apetyt). „Sheepish” z kolei znaczy „zażenowany, zmieszany”:
He looked rather sheepish with his hands in his pockets and a nervous grin on his face.

Dziś jeszcze jedno słówko odowcze: sheeple. Powstało z połączenia „sheep” i „people”. Jest to słowo dalekie od komplementu, toteż wskazana jest ostrożność w jego używaniu. Oznacza ludzi uległych, którymi łatwo manipulować – a zatem odnajdujemy tu cień polskiego leminga w znaczeniu znanym z wypowiedzi części polskich publicystów:
Sheeple have to buy the latest gadget (usually the one whose name starts with an „i”) just because they believe that everyone else is getting one.

People, despite the cynics, are not sheeple.

To było Środa: słówko na dziś. Czytali: Krystyna Czubówna i Kevin Aiston.