Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.

Na klawiaturze komputera znajdziemy klawisze opatrzone skrótami angielskich słówek. „Esc” to skrót od „escape (dosłownie: uciekaj, unikaj). „Tab” wzięło się od „tabulate” (zestawiać w tabeli). „Caps” oznacza „capitals” – wielkie litery. A tutaj mamy „Print Screen” – dosłownie: drukuj ekran, ale chodzi tu o skopiowanie zawartości ekranu.

Dochodzimy do klawisza „Del” – pełna nazwa: Delete (usuń), nie wiedzieć czemu uporczywie odczytywana jako „delayed” (opóźniony). Zapewne nieprędko się to wydarzy, ale tego słówka wypatrywać trzeba raczej na lotniskach na ekranach przylotów (arrivals) czy odlotów (departures). Oprócz „delayed” możemy tam znaleźć napisy: expected (oczekiwany), cancelled (odwołany), on time (zgodnie z rozkładem) albo landed.

To było Środa: słówko na dziś. Czytał Kevin Aiston.