Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.

Jeśli chcemy podkreślić różnicę pomiędzy lokalizacją na terenie naszej firmy (albo firmy klienta) a terenem neutralnym, idealnie pomogą nam określenia ‘onsite’ i ‘offsite’.

‘Onsite’ oczywiście odnosi się do siedziby naszej – lub naszego klienta, zależnie od kontekstu wypowiedzi: Is the work done onsite or remotely?

Goldman is the only City firm to have an onsite nursery.

‘Offsite’ odnosi się do świata poza granicami naszej firmy: Our company decided to move our store offsite.

Co ciekawe, ‘offsite’ może być też samodzielnym rzeczownikiem – oznacza spotkanie pracowników firmy poza terenem zakładu pracy: The company had an offsite last week.

To było Środa: słówko na dziś. Czytał Kevin Aiston.