Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.

„Back-to-back” to taki rodzaj umowy, w której główny wykonawca przekazuje całość bądź część prac podwykonawcom na warunkach określonych w umowie ze zleceniodawcą (z wyłączeniem ceny oczywiście).

In a back-to-back contract (or agreement), the features of one are mirrored in the next.

The term ‘back-to-back’ refers to the replication of contractual terms.

A jeśli ktoś miał bardzo intensywny dzień w pracy, bo na przykład spotkania odbywały się jedno po drugim – pod rząd, wtedy też przydać się może wyrażenie ‘back-to-back’:

I’m exhausted; I’ve had four meetings back-to-back.

Dosłownie zaś ‘back-to-back’ oznacza po prostu ‘plecami do siebie’ – tak jak onegdaj rozpoczynały się pojedynki:

If two men were having a dispute it was customary to settle it in an open field, standing back-to-back, then walking an agreed upon number of paces before turning and opening fire.

To było Środa: słówko na dziś. Czytał Kevin Aiston.