Środa: słówko na dziś. Czytają: Krystyna Czubówna i Kevin Aiston.

W języku angielskim często tak bywa, że jedno słowo może być zarówno rzeczownikiem, jak i czasownikiem – na przykład słówko „smile” oznacza i uśmiech, i uśmiechać się, a słówko „love” znaczy zarówno „kochać”, jak i „miłość”. Podobnie jest z krową.

Angielskie słówko „cow” funkcjonuje zarówno jako rzeczownik (czyli krowa), jak i jako i czasownik (zastraszać):
I refuse to be cowed by their threats.
A sharp glare cowed the child into being quiet.

„COW” to również skrót od „Cell On Wheels”; dosłownie to „komórka na kółkach”, a bardziej formalnie – mobilna stacja bazowa sieci komórkowej:
Following the September 11th attacks on New York City in 2001, 36 COWs were deployed to provide critical phone service to rescue and recovery workers.

To było Środa: słówko na dziś. Czytali: Krystyna Czubówna i Kevin Aiston.