Od prawej: Mark Royal (autor),
Dorota Święcka (Hay Group)
i Jacek Środa (Kancelaria Środa)

Treść podziękowań, które Kancelarii Środa złożył Mark Royal, autor książki „Wróg zaangażowania”.

Mark Royal, autor książki „Wróg zaangażowania”, był gościem specjalnym Konferencji Rozwiązania HR (wiosna 2012, 3. edycja) – Trendy i Wyzwania, Kryzys i Współpraca, Talent i Organizacja, Outplacement a Biznes. Obrady miały miejsce w Warszawie 17. kwietnia 2012 r. w centrum konferencyjnym hotelu Radisson Blu Centrum.

Mark Royal wystąpił podczas sesji plenarnej, a następnie wziął udział w dyskusji wspólnie z polskimi dyrektorami personalnymi. Temat jego wystąpienia brzmiał następująco: „Wrogowie zaangażowania. Jak walczyć z frustracją pracowników i uwolnić cały ich potencjał”.

Zgodnie z nową książką, frustracja w pracy jest cichą epidemią zakradającą się niepostrzeżenie do organizacji, jednak rzadko stawiamy jej czoła lub nawet jej nie rozpoznajemy. Frustracja pokonuje zmotywowanych i oddanych pracowników, którym naprawdę zależy na pracy, ale nie mogą liczyć na wsparcie organizacyjne, aby się z tym problemem uporać.

„Sfrustrowani pracownicy naprawdę chcą osiągnąć sukces w swoim zawodzie, ale utrudniają im to bariery organizacyjne lub brak zasobów – podkreślił Mark Royal. – Menadżerowie muszą zadawać odpowiednie pytania i szybko zająć się problemem lub zaryzykować utratę najlepszych pracowników, którzy naprawdę przejmują się pracą w organizacji”.

„Wróg zaangażowania” dogłębnie analizuje wytworzoną przez frustrację pracowniczą szczelinę, przez którą uchodzi produktywność. Według badania, które przeprowadzili Mark Royal i Tom Agnew, sfrustrowani pracownicy stanowią 20% (lub więcej) całej kadry pracowniczej. W efekcie dochodzi do znacznego osłabienia wydajności i dochodów.