Tłumaczenia przysięgłe

Dokumenty (np. pełnomocnictwa, notaryzacje, wyciągi z rejestrów, opinie biegłych, raporty finansowe, akty urodzenia czy paszporty) wymagające przedłożenia w urzędach i innych instytucjach państwowych muszą zostać przełożone przez tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły, podobnie jak notariusz, swoją pieczęcią i wpisem do repertorium potwierdza zgodność oryginału z tłumaczeniem. W Kancelarii Środa znajdą Państwo tłumaczy przysięgłych wszystkich języków europejskich i najliczniejszych azjatyckich.

Dokumenty, które zostaną do naszej Kancelarii dostarczone, możemy przetłumaczyć w trybie ekspresowym. Rozumiemy, jak ważny staje się czas, gdy w ściśle określonym terminie urzędy wymagają od nas dostarczenia dokumentacji samochodowej, podatkowej czy rozwodowej.