Tłumaczenia pisemne

Zajmujemy się wszystkimi językami europejskimi (również w odmianach stosowanych w obu Amerykach), najliczniejszymi azjatyckimi, hebrajskim i afrikaans – także w tłumaczeniach obcy<>obcy.

Mamy najlepszy w Polsce zespół native speakerów, którzy zajmują się m.in. tłumaczeniami i transkreacją komunikacji na potrzeby mediów społecznościowych.

Zawsze przeliczamy cenę tłumaczenia w oparciu o liczbę znaków w tekście źródłowym. To oznacza, że nie ma żadnych niespodzianek – nie ma żadnych dodatkowych opłat, jeśli tekst wynikowy okazuje się dłuższy od tekstu źródłowego. Jest to bardzo ważne – na przykład w przypadku tłumaczeń z angielskiego na niemiecki, gdy tekst wynikowy jest o 25% dłuższy niż tekst źródłowy.

Wszelkie zlecenia wyceniamy w ciągu maksymalnie 20 minut – jeśli oczywiście nie ma potrzeby wykonania dodatkowej obróbki OCR tekstu ze skanu.

Pod wskazany adres poczty elektronicznej przesyłamy wycenę tłumaczenia tekstu w trybach Standard, Standard Plus, Express, Overnight i Emergency. W razie potrzeby uwzględniamy tryb Weekend bądź tryb Functional (tj. tłumaczenie bez korekty native speakera – najlepsza cena w przypadku tłumaczeń wyłącznie na potrzeby wewnętrzne – bez publikacji do odbiorców z zewnątrz).

We wszystkich wyliczeniach stosujemy jasny, klarowny przelicznik – np. bez dodatków za tekst wpisany odręcznie:
– tłumaczenia zwykłe: strona obliczeniowa ma 1500 znaków ze spacjami;
– tłumaczenia przysięgłe – 1125 znaków ze spacjami.

Zawsze zliczamy liczbę znaków – w plikach Word, Excel, PowerPoint – bo jeśli na jednym slajdzie znajduje się jedno zdanie, które ma 200 znaków ze spacjami, przeliczenie go do objętości jednej strony obliczeniowej byłoby po prostu nie fair.

Prosimy o przesyłanie zapytań pod adresem ogólnym Kancerlarii Środa, czyli kancelaria@sroda.com.pl – lub do Kierownika Kancelarii pod adresem jacek@sroda.com.pl. Wysyłka pod adresem każdego pracownika też będzie w porządku – jeśli kogoś z nas nie ma akurat w pracy, skrzynka e-mailowa i tak jest sprawdzana.

Wszystkie ceny zawsze podajemy w wartościach netto (należy dodać podatek VAT w wysokości 23%).

Rabaty proponujemy przy projektach tłumaczeniowych przekraczających 10 stron obliczeniowych. Klientom korporacyjnym oferujemy rabaty progresywne. Naszym stałym klientom, którzy podpisali z nami umowę o współpracy, oferujemy ceny specjalne.

Co tłumaczymy?

Materiały promocyjne i marketingowe

Dokumentacja korporacyjna

Teksty specjalistyczne

Materiały promocyjne i marketingowe

Do najczęściej tłumaczonych tekstów należą materiały opracowane na potrzeby promocyjne i marketingowe. W większości przypadków przekład dotyczy treści kierowanych do klientów – są to materiały tłumaczone na język angielski, przeznaczone dla tych członków zarządów i managerów, którzy porozumiewają się w języku angielskim.

Bardzo często również nasi partnerzy bazują na materiałach, takich jak raporty bądź teksty promocyjne, które po przetłumaczeniu na język polski można wykorzystać w kampaniach prowadzonych w Polsce. Tłumaczymy teksty niezależnie od formatu źródłowego – można do nas przesyłać pliki DOC, DOCX, PDF, ODT, MCW. Cena tłumaczenia jest niezależna od formatu pliku źródłowego.

Dokumentacja korporacyjna

Historia funkcjonujących wewnątrz firmy dokumentów zaczyna się od wersji angielskojęzycznej. Z uwagi na wymogi polskich przepisów, większość z nich wymaga przygotowania polskiej wersji językowej: wewnętrzne procedury, formularze, podręczniki pracownicze, instrukcje itp.
Nasze doświadczenie w tłumaczeniu dokumentacji korporacyjnej jest bardzo bogate. Każde tłumaczenie wiąże się również z przygotowaniem sugestii lokalizacyjnych – bardzo często informacje zawarte w oryginalnych wersjach są zbędne dla polskich użytkowników.

W pracy nad wszystkimi tłumaczonymi przez nas dokumentami firmowymi konsultujemy się osobiście lub telefonicznie z przedstawicielem firmy naszego zleceniodawcy, by omówić elementy żargonu zawarte w tekście. Pozwala to na zapewnienie najwyższej jakości tekstu.

Teksty specjalistyczne

W tekstach o charakterze prawniczym nawet maleńki przecinek sprawia wielką różnicę. Dlatego też tłumaczeniami prawniczymi zajmują się wyłącznie ci tłumacze przysięgli, którzy mogą pochwalić się olbrzymim doświadczeniem w tym obszarze. Tłumaczenia tekstów prawniczych, zależnie od ich stopnia skomplikowania, podlegają nawet czterostopniowej weryfikacji. Tym samym nasi klienci zyskują pewność, że przetłumaczony przez Kancelarię Środa tekst dokładnie odzwierciedla intencje twórców wersji oryginalnej.

Na przestrzeni minionego roku odnotowaliśmy znaczące zwiększenie odsetka tłumaczonych przez nas tekstów medycznych. Zdecydowaliśmy zatem o wyodrębnieniu grupy tłumaczy, którzy zajmują się wyłącznie tekstami na potrzeby organizacji medycznych i farmaceutycznych oraz ich partnerów biznesowych. Do naszego zespołu dołączyło czterech wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wykształceniem medycznym.

 

Wszystkie przetłumaczone teksty medyczne podlegają ścisłej kontroli merytorycznej oraz szczegółowej korekcie, którą zawsze w Kancelarii Środa zajmują się native speakers – rodowici użytkownicy języka docelowego tłumaczenia.

W Kancelarii Środa, dokumenty finansowe tłumaczą wyłącznie finansiści. Specjalistyczne sformułowania sprawiają, że tekstami finansowymi zajmować się mogą wyłącznie fachowcy. Najwyższą jakość zapewniamy dzięki realizacji tłumaczeń przez osoby zatrudnione w branży finansowej. Przetłumaczone teksty podlegają następnie weryfikacji native speakerów – pod względem stylistycznym i brzmieniowym. Stawka za stronę obliczeniową tłumaczenia tekstu finansowego tym samym obejmuje zarówno tłumaczenie wykonane przez osobę z branży, jak i korekty wprowadzone przez native speakera.

Proofreading

Editing

Prezentacje

Proofreading

Wiele przygotowywanych dokumentów, takich jak umowy, materiały promocyjne, prezentacje – powstaje pod silną presją czasu. W takich okolicznościach, nietrudno o błędy – literowe, pomyłki w numerowaniu paragrafów umów, błędne końcówki wyrazów itp. Korekta tekstów, której podlegają wszystkie wykonywane przez nas tłumaczenia, eliminuje błędy.

Korekty dokonują wyłącznie rodowici użytkownicy języka docelowego tłumaczenia – w przypadku tekstów tłumaczonych na język angielski, są to native speakerzy z Wielkiej Brytanii i Kanady. W przypadku tekstów przełożonych na język polski – korektorki o wykształceniu polonistycznym, o bogatym doświadczeniu edytorskim.

Editing

Najkrócej mówiąc, wykonywana przez nas redakcja tekstów polega na przygotowaniu tekstu do publikacji. Często zdarza się tak, że pośpiech i bardzo krótkie terminy przygotowywania dokumentów negatywnie odbijają się na ich jakości i brzmieniu. Redakcja tekstów pozwala na usunięcie wszystkich usterek, w tym błędów literowych, stylistycznych i gramatycznych.

Redakcję przeprowadzamy we wszystkich językach w ofercie naszej Kancelarii. W przypadku tłumaczeń tekstów podobnych, nasi zleceniodawcy płacą wyłącznie za tłumaczenie, a dokumenty o zbliżonej treści podlegają przeredagowaniu, co znacząco obniża koszt tłumaczenia.

Prezentacje

Znacząca ilość naszych zleceń wiąże się z tłumaczeniami prezentacji przygotowanych w programie PowerPoint – zarówno z języka polskiego na angielski, jak i z angielskiego na polski. Wystarczy przesłać do nas plik PPT lub PPS, a my odsyłamy przetłumaczoną wersję z zachowaniem odpowiedniego formatowania.

Jeśli pliki PPT zawierają tekst w oknie notatek, również możemy go przetłumaczyć. Na życzenie klientów do pliku PPT dołączymy plik MP3, który zawierać będzie modelową wymowę tekstów składających się na prezentację.

Strony internetowe

Lokalizacja oprogramowania

Pogotowie e‑mailowe

STRONY INTERNETOWE

Ważnym obszarem naszej działalności jest tłumaczenie stron internetowych. Wyceny dokonujemy na podstawie plików przekazanych nam przez zleceniodawcę (bezpłatnie) lub na podstawie mapy strony. Tłumaczenie przygotowujemy w formie lustrzanej, co ułatwia administratorowi przenoszenie tekstu do nowej wersji językowej (przykład).

Po umieszczeniu na serwerze tekstu strony w nowej wersji językowej, przystępujemy do jej testowania. Podobnie jak w przypadku lokalizacji oprogramowania, etap testów nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Po dokonaniu sprawdzenia przekazujemy zleceniodawcy szczegółową listę sugestii korekt.

W przypadku tłumaczenia na język polski, konieczne jest lektura tekstu przez klienta, ponieważ często zdarza się tak, że strona w wersji globalnej lub angielskojęzycznej nie do końca spełnia oczekiwania firmy zlokalizowanej w Polsce. Każdą podstronę sprawdzamy bardzo starannie – wszystkie linki, elementy graficzne, formularze, listy rozwijane itd. W efekcie strona charakteryzuje się świetną jakością na poziomie językowym.

Lokalizacja oprogramowania

Jednym z elementów naszej oferty jest lokalizacja oprogramowania. Oszczędzamy czas naszych klientów, przygotowując gotowe pliki XML, PHP, JS itp. (przykładowe pliki: XML, PHP, JS). Po przygotowaniu wersji oprogramowania z przetłumaczonymi przez nas plikami przeprowadzamy szczegółowe testy, które nie wiążą się już z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Po zakończeniu testów zleceniodawca otrzymuje drobiazgowe zestawienie sugestii korekt, które pozwalają na wprowadzenie dodatkowych udoskonaleń i wychwycenie ewentualnych błędów, np. interpunkcyjnych.

Pogotowie e-mailowe

Nasi klienci, którzy zawarli z nami umowę o współpracy, mają do dyspozycji tzw. „pogotowie emailowe” pod adresem jacek@sroda.com.pl.

Usługa polega na tym, że w ciągu bardzo krótkiego czasu (w przypadku emaili nie dłuższych niż 1.000 znaków – nawet w ciągu 60 minut) przygotowujemy tłumaczenie treści emaila wraz z załącznikiem. O przesłaniu emaila należy nas poinformować telefonicznie (0-602 65-77-31) lub przez SMS.

W ramach pogotowia emailowego tłumaczymy również zestawienia przygotowane w Excelu, krótkie dokumenty Worda i prezentacje PowerPoint. Zbiorczą fakturę za wszystkie przetłumaczone prezentacje przygotowujemy na koniec miesiąca.

Telekonferencje

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia przysięgłe

Telekonferencje

Kolejną usługą przygotowaną na potrzeby naszych klientów jest tłumaczenie telekonferencji. Zleceniodawca lub tłumacz inicjuje połączenie telekonferencyjne ze wszystkimi rozmówcami, a następnie dokonuje tłumaczenia prowadzonych rozmów.

Prosimy, aby o dacie i godzinie tłumaczenia telekonferencyjnego poinformować nas nie później niż 3 dni wcześniej – w przeciwnym razie będzie nam bardzo trudno zagwarantować dostępność tłumacza. Tłumaczenie telekonferencji dotyczy wyłącznie języka angielskiego.

Tłumaczenia ustne

Szereg spotkań biznesowych, wykładów akademickich i konferencji wymaga obecności profesjonalnego tłumacza. Kancelaria Środa zapewnia usługi translatorskie wysokiej klasy lingwistów, specjalizujących się w tłumaczeniach na potrzeby międzynarodowych korporacji. Wszystkie tłumaczenia ustalane w porozumieniu z Kancelarią Środa objęte są automatycznie klauzulą poufności, podpisaną przez Kierownika Kancelarii i tłumacza.

Rezerwacja tłumacza powinna nastąpić nie później niż 10 dni przed planowanym wydarzeniem. Taki odstęp pozwala na zaplanowanie spotkania tłumacza z przedstawicielami organizacji zamawiającej usługę.

Podczas spotkania omawiany jest przebieg wydarzenia, lokalizacja, przedstawiane są biodata osób uczestniczących w wydarzeniu, ustalane są szczegóły tłumaczenia (m.in. dress code, rodzaj tłumaczenia - szeptane, symultaniczne, a vista itp.). Nasze doświadczenie pokazuje, że im więcej wskazówek i materiałów dotyczących wydarzenia przekaże się tłumaczowi, tym płynniejszy będzie przebieg całego procesu tłumaczenia.

Tłumaczenia przysięgłe

Dokumenty (np. pełnomocnictwa, notaryzacje, wyciągi z rejestrów, opinie biegłych, raporty finansowe, akty urodzenia czy paszporty) wymagające przedłożenia w urzędach i innych instytucjach państwowych muszą zostać przełożone przez tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły, podobnie jak notariusz, swoją pieczęcią i wpisem do repertorium potwierdza zgodność oryginału z tłumaczeniem. W Kancelarii Środa znajdą Państwo tłumaczy przysięgłych wszystkich języków europejskich i najliczniejszych azjatyckich.

Dokumenty, które zostaną do naszej Kancelarii dostarczone, możemy przetłumaczyć w trybie ekspresowym. Rozumiemy, jak ważny staje się czas, gdy w ściśle określonym terminie urzędy wymagają od nas dostarczenia dokumentacji samochodowej, podatkowej czy rozwodowej.

Materiały promocyjne i marketingowe

Dokumentacja korporacyjna

Materiały promocyjne i marketingowe

Do najczęściej tłumaczonych tekstów należą materiały opracowane na potrzeby promocyjne i marketingowe. W większości przypadków przekład dotyczy treści kierowanych do klientów – są to materiały tłumaczone na język angielski, przeznaczone dla tych członków zarządów i managerów, którzy porozumiewają się w języku angielskim.

Bardzo często również nasi partnerzy bazują na materiałach, takich jak raporty bądź teksty promocyjne, które po przetłumaczeniu na język polski można wykorzystać w kampaniach prowadzonych w Polsce. Tłumaczymy teksty niezależnie od formatu źródłowego – można do nas przesyłać pliki DOC, DOCX, PDF, ODT, MCW. Cena tłumaczenia jest niezależna od formatu pliku źródłowego.

Dokumentacja korporacyjna

Historia funkcjonujących wewnątrz firmy dokumentów zaczyna się od wersji angielskojęzycznej. Z uwagi na wymogi polskich przepisów, większość z nich wymaga przygotowania polskiej wersji językowej: wewnętrzne procedury, formularze, podręczniki pracownicze, instrukcje itp.
Nasze doświadczenie w tłumaczeniu dokumentacji korporacyjnej jest bardzo bogate. Każde tłumaczenie wiąże się również z przygotowaniem sugestii lokalizacyjnych – bardzo często informacje zawarte w oryginalnych wersjach są zbędne dla polskich użytkowników.

W pracy nad wszystkimi tłumaczonymi przez nas dokumentami firmowymi konsultujemy się osobiście lub telefonicznie z przedstawicielem firmy naszego zleceniodawcy, by omówić elementy żargonu zawarte w tekście. Pozwala to na zapewnienie najwyższej jakości tekstu.

Teksty specjalistyczne

Proofreading

Teksty specjalistyczne

W tekstach o charakterze prawniczym nawet maleńki przecinek sprawia wielką różnicę. Dlatego też tłumaczeniami prawniczymi zajmują się wyłącznie ci tłumacze przysięgli, którzy mogą pochwalić się olbrzymim doświadczeniem w tym obszarze. Tłumaczenia tekstów prawniczych, zależnie od ich stopnia skomplikowania, podlegają nawet czterostopniowej weryfikacji. Tym samym nasi klienci zyskują pewność, że przetłumaczony przez Kancelarię Środa tekst dokładnie odzwierciedla intencje twórców wersji oryginalnej.

Na przestrzeni minionego roku odnotowaliśmy znaczące zwiększenie odsetka tłumaczonych przez nas tekstów medycznych. Zdecydowaliśmy zatem o wyodrębnieniu grupy tłumaczy, którzy zajmują się wyłącznie tekstami na potrzeby organizacji medycznych i farmaceutycznych oraz ich partnerów biznesowych. Do naszego zespołu dołączyło czterech wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wykształceniem medycznym.

 

Wszystkie przetłumaczone teksty medyczne podlegają ścisłej kontroli merytorycznej oraz szczegółowej korekcie, którą zawsze w Kancelarii Środa zajmują się native speakers – rodowici użytkownicy języka docelowego tłumaczenia.

W Kancelarii Środa, dokumenty finansowe tłumaczą wyłącznie finansiści. Specjalistyczne sformułowania sprawiają, że tekstami finansowymi zajmować się mogą wyłącznie fachowcy. Najwyższą jakość zapewniamy dzięki realizacji tłumaczeń przez osoby zatrudnione w branży finansowej. Przetłumaczone teksty podlegają następnie weryfikacji native speakerów – pod względem stylistycznym i brzmieniowym. Stawka za stronę obliczeniową tłumaczenia tekstu finansowego tym samym obejmuje zarówno tłumaczenie wykonane przez osobę z branży, jak i korekty wprowadzone przez native speakera.

Proofreading

Wiele przygotowywanych dokumentów, takich jak umowy, materiały promocyjne, prezentacje – powstaje pod silną presją czasu. W takich okolicznościach, nietrudno o błędy – literowe, pomyłki w numerowaniu paragrafów umów, błędne końcówki wyrazów itp. Korekta tekstów, której podlegają wszystkie wykonywane przez nas tłumaczenia, eliminuje błędy.

Korekty dokonują wyłącznie rodowici użytkownicy języka docelowego tłumaczenia – w przypadku tekstów tłumaczonych na język angielski, są to native speakerzy z Wielkiej Brytanii i Kanady. W przypadku tekstów przełożonych na język polski – korektorki o wykształceniu polonistycznym, o bogatym doświadczeniu edytorskim.

Editing

Prezentacje

Editing

Najkrócej mówiąc, wykonywana przez nas redakcja tekstów polega na przygotowaniu tekstu do publikacji. Często zdarza się tak, że pośpiech i bardzo krótkie terminy przygotowywania dokumentów negatywnie odbijają się na ich jakości i brzmieniu. Redakcja tekstów pozwala na usunięcie wszystkich usterek, w tym błędów literowych, stylistycznych i gramatycznych.

Redakcję przeprowadzamy we wszystkich językach w ofercie naszej Kancelarii. W przypadku tłumaczeń tekstów podobnych, nasi zleceniodawcy płacą wyłącznie za tłumaczenie, a dokumenty o zbliżonej treści podlegają przeredagowaniu, co znacząco obniża koszt tłumaczenia.

Prezentacje

Znacząca ilość naszych zleceń wiąże się z tłumaczeniami prezentacji przygotowanych w programie PowerPoint – zarówno z języka polskiego na angielski, jak i z angielskiego na polski. Wystarczy przesłać do nas plik PPT lub PPS, a my odsyłamy przetłumaczoną wersję z zachowaniem odpowiedniego formatowania.

Jeśli pliki PPT zawierają tekst w oknie notatek, również możemy go przetłumaczyć. Na życzenie klientów do pliku PPT dołączymy plik MP3, który zawierać będzie modelową wymowę tekstów składających się na prezentację.

Strony internetowe

Lokalizacja oprogramowania

STRONY INTERNETOWE

Ważnym obszarem naszej działalności jest tłumaczenie stron internetowych. Wyceny dokonujemy na podstawie plików przekazanych nam przez zleceniodawcę (bezpłatnie) lub na podstawie mapy strony. Tłumaczenie przygotowujemy w formie lustrzanej, co ułatwia administratorowi przenoszenie tekstu do nowej wersji językowej (przykład).

Po umieszczeniu na serwerze tekstu strony w nowej wersji językowej, przystępujemy do jej testowania. Podobnie jak w przypadku lokalizacji oprogramowania, etap testów nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Po dokonaniu sprawdzenia przekazujemy zleceniodawcy szczegółową listę sugestii korekt.

W przypadku tłumaczenia na język polski, konieczne jest lektura tekstu przez klienta, ponieważ często zdarza się tak, że strona w wersji globalnej lub angielskojęzycznej nie do końca spełnia oczekiwania firmy zlokalizowanej w Polsce. Każdą podstronę sprawdzamy bardzo starannie – wszystkie linki, elementy graficzne, formularze, listy rozwijane itd. W efekcie strona charakteryzuje się świetną jakością na poziomie językowym.

Lokalizacja oprogramowania

Jednym z elementów naszej oferty jest lokalizacja oprogramowania. Oszczędzamy czas naszych klientów, przygotowując gotowe pliki XML, PHP, JS itp. (przykładowe pliki: XML, PHP, JS). Po przygotowaniu wersji oprogramowania z przetłumaczonymi przez nas plikami przeprowadzamy szczegółowe testy, które nie wiążą się już z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Po zakończeniu testów zleceniodawca otrzymuje drobiazgowe zestawienie sugestii korekt, które pozwalają na wprowadzenie dodatkowych udoskonaleń i wychwycenie ewentualnych błędów, np. interpunkcyjnych.

Pogotowie e‑mailowe

Telekonferencje

Pogotowie e-mailowe

Nasi klienci, którzy zawarli z nami umowę o współpracy, mają do dyspozycji tzw. „pogotowie emailowe” pod adresem jacek@sroda.com.pl.

Usługa polega na tym, że w ciągu bardzo krótkiego czasu (w przypadku emaili nie dłuższych niż 1.000 znaków – nawet w ciągu 60 minut) przygotowujemy tłumaczenie treści emaila wraz z załącznikiem. O przesłaniu emaila należy nas poinformować telefonicznie (0-602 65-77-31) lub przez SMS.

W ramach pogotowia emailowego tłumaczymy również zestawienia przygotowane w Excelu, krótkie dokumenty Worda i prezentacje PowerPoint. Zbiorczą fakturę za wszystkie przetłumaczone prezentacje przygotowujemy na koniec miesiąca.

Telekonferencje

Kolejną usługą przygotowaną na potrzeby naszych klientów jest tłumaczenie telekonferencji. Zleceniodawca lub tłumacz inicjuje połączenie telekonferencyjne ze wszystkimi rozmówcami, a następnie dokonuje tłumaczenia prowadzonych rozmów.

Prosimy, aby o dacie i godzinie tłumaczenia telekonferencyjnego poinformować nas nie później niż 3 dni wcześniej – w przeciwnym razie będzie nam bardzo trudno zagwarantować dostępność tłumacza. Tłumaczenie telekonferencji dotyczy wyłącznie języka angielskiego.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia ustne

Szereg spotkań biznesowych, wykładów akademickich i konferencji wymaga obecności profesjonalnego tłumacza. Kancelaria Środa zapewnia usługi translatorskie wysokiej klasy lingwistów, specjalizujących się w tłumaczeniach na potrzeby międzynarodowych korporacji. Wszystkie tłumaczenia ustalane w porozumieniu z Kancelarią Środa objęte są automatycznie klauzulą poufności, podpisaną przez Kierownika Kancelarii i tłumacza.

Rezerwacja tłumacza powinna nastąpić nie później niż 10 dni przed planowanym wydarzeniem. Taki odstęp pozwala na zaplanowanie spotkania tłumacza z przedstawicielami organizacji zamawiającej usługę.

Podczas spotkania omawiany jest przebieg wydarzenia, lokalizacja, przedstawiane są biodata osób uczestniczących w wydarzeniu, ustalane są szczegóły tłumaczenia (m.in. dress code, rodzaj tłumaczenia - szeptane, symultaniczne, a vista itp.). Nasze doświadczenie pokazuje, że im więcej wskazówek i materiałów dotyczących wydarzenia przekaże się tłumaczowi, tym płynniejszy będzie przebieg całego procesu tłumaczenia.

Tłumaczenia przysięgłe

Dokumenty (np. pełnomocnictwa, notaryzacje, wyciągi z rejestrów, opinie biegłych, raporty finansowe, akty urodzenia czy paszporty) wymagające przedłożenia w urzędach i innych instytucjach państwowych muszą zostać przełożone przez tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły, podobnie jak notariusz, swoją pieczęcią i wpisem do repertorium potwierdza zgodność oryginału z tłumaczeniem. W Kancelarii Środa znajdą Państwo tłumaczy przysięgłych wszystkich języków europejskich i najliczniejszych azjatyckich.

Dokumenty, które zostaną do naszej Kancelarii dostarczone, możemy przetłumaczyć w trybie ekspresowym. Rozumiemy, jak ważny staje się czas, gdy w ściśle określonym terminie urzędy wymagają od nas dostarczenia dokumentacji samochodowej, podatkowej czy rozwodowej.

Tryby tłumaczeń

STANDARD

Czas realizacji obliczamy dzieląc liczbę stron obliczeniowych tłumaczenia przez dwa. Np. przygotowanie tłumaczenia 8 stron tekstu w tym trybie zajmie nam 4 dni robocze. Tak więc im dłuższy termin realizacji, tym niższe stawki.

STANDARD +

Bywa i tak, że obszerniejsze dokumenty trzeba przetłumaczyć w krót­szym czasie. Jeśli zatem 10-stronicowy tekst musi zostać przełożony przed upływem pięciu dni, przygotujemy ten tekst w czasie o połowę krótszym, czyli w ciągu dwóch i pół dnia roboczego.

EXPRESS

W trybie express dłuższe teksty zostaną przetłumaczone w jeszcze krótszym czasie – naszym rekordem, który zapewne pewnego dnia pobijemy, było przetłumaczenie 74,9 stron obliczeniowych w ciągu 8 godzin. Nad tym rekordowym tekstem pracowały 4 osoby: trzech tłumaczy i proofreader.

EMERGENCY

Usługa polegająca na przygotowaniu tłumaczenia w ciągu kilku godzin. Tłumaczenia w tym trybie przygotowywane są również poza godzinami pracy Kancelarii. W przypadku zlecenia tłumaczenia po godz. 17:00, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu komórkowego 602 65 77 31.

OVERNIGHT

Bardzo często ważne dokumenty muszą zostać przetłumaczone na poranek dnia kolejnego, bo właśnie wtedy zaplanowane jest ważne spotkanie. Taka usługa jest naszym stałym elementem oferty – dobrze rozumiemy potrzeby naszych klientów.

ON PREMISES

Tłumaczenie bądź redakcja dokumentacji poufnej, realizowana w siedzibie klienta. Usługa dostępna jest w Warszawie oraz na terenie całej Polski. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 602 65-77-31). Nasze rekordowe tłumaczenie OnPremises objęło ponad 2.500 stron tekstu – nad projektem pracowało wówczas 16 specjalistów.

WEEKEND

W sytuacjach, które tego wymagają, przygotowujemy tłumaczenia z terminami realizacji na sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy. W zależności od dostępności naszych tłumaczy, przygotowujemy wyceny indywidualne. Szczegóły realizacji takiego tłumaczenia, ustalamy telefonicznie: (tel. kom. 602 65-77-31).

Jak zamawiać?

Tłumaczenia pisemne przysięgłe: prosimy o kontakt telefoniczny. W większości przypadków poprosimy o zeskanowanie dokumentu i przesłanie skanu poprzez e-mail.

Skan poddamy obróbce w aplikacji do optycznego rozpoznawania znaków. Następnie przeliczymy znaki w dokumencie i prześlemy wycenę do Państwa akceptacji. Jeśli tłumaczenie przysięgłe ma zawierać zapis o tłumaczeniu z oryginalnego dokumentu, skontaktujemy się z Państwem celem ustalenia szczegółów dostawy bądź spotkania w naszej Kancelarii (ul. Sapieżyńska 7/2, 00-215 Warszawa, czynne we wszystkie dni robocze w godz. 9:00-17:00).

Tłumaczenia pisemne zwykłe: prosimy o przesłanie na kancelaria@sroda.com.pl pliku do tłumaczenia. Przeliczymy znaki w dokumencie i na tej podstawie prześlemy do Państwa wycenę do akceptacji.

Tłumaczenia ustne zwykłe i przysięgłe: prosimy o kontakt telefoniczny bądź o przesłanie do nas emailem szczegółów dotyczących tłumaczenia ustnego – najważniejsze informacje obejmują termin, lokalizację oraz kombinację językową.

Wszelkich dodatkowych informacji nt. tłumaczeń przysięgłych udziela Kierownik Kancelarii, Jacek Środa (tel. 602 65-77-31), w godzinach pracy Kancelarii (9:00-17:00).