Tłumaczenia ustne

Spotkania biznesowe, wykłady akademickie czy konferencje wymagają czasami obecności profesjonalnego tłumacza. Kancelaria Środa zapewnia obsługę tłumaczeń ustnych we wszystkich językach europejskich, najliczniejszych azjatyckich i afrikaans. Gwarantujemy dobór tłumacza specjalizującego się w danej dziedzinie wiedzy.

Wszystkie tłumaczenia ustalane w porozumieniu z Kancelarią Środa objęte są automatycznie klauzulą poufności, podpisaną przez Kierownika Kancelarii i tłumacza.

Rezerwacja tłumacza powinna nastąpić nie później niż 10 dni przed planowanym wydarzeniem. Taki odstęp pozwala na uzgodnienie wszelkich szczegółów i uwzględnienie oczekiwań zleceniobiorcy.

Ustalamy przebieg wydarzenia i lokalizację, zaznajamiamy się z biodanymi osób uczestniczących w wydarzeniu, omawiamy detale (m.in. dress code, rodzaj tłumaczenia – szeptane, symultaniczne, a vista itp.). Nasze doświadczenie pokazuje, że im więcej wskazówek i materiałów dotyczących wydarzenia przekaże się tłumaczowi, tym płynniejszy będzie przebieg całego procesu tłumaczenia.

Gdy jest taka potrzeba, zapewniamy profesjonalne zestawy słuchawkowe i odbiorniki.