Usługi rozszerzone

W naszym zespole pracuje czworo grafików. Zajmują się przede wszystkim przygotowywaniem obróbki graficznej naszych tłumaczeń. Nasi klienci otrzymują gotowe do dystrybucji materiały w języku docelowym – to duża oszczędność czasu, gdy tłumaczenie i obróbka graficzna realizowana jest przez jednego podwykonawcę.

W minionym roku przygotowaliśmy napisy dla niespełna 200 materiałów wideo – w większości naszych tłumaczeń, gdzie również zajmowaliśmy się transkrypcją. W cenie wstawiania napisów mieści się również dostosowanie objętości – bo np. tłumaczenie na polski będzie o około 16-20% dłuższe od wersji źródłowej w języku angielskim.

Gdy dokumenty tłumaczą Państwo wewnętrznie, zajmiemy się ich korektą. Wszystkie poprawki widoczne będą w trybie śledzenia zmian. Zajmujemy się korektą tekstów językowych przygotowywanych przez brytyjskich i rosyjskich wydawców.

Usługi redakcyjne wykorzystywane są przede wszystkim przez naszych klientów akademickich i kancelarie prawne. Nasi redaktorzy native-speakerzy redagują treści artykułów fachowych zanim zostaną przedstawione do publikacji – bądź też korygują treść wedle wskazówek wydawców czasopism zagranicznych.

Narzędzia, jakimi dysponujemy, pozwalają nam na porównywanie dwóch wersji różnych dokumentów, a następnie tłumaczenie wyłącznie zmienionych, bądź nowych treści. W efekcie cena przygotowania wersji docelowej staje się jeszcze atrakcyjniejsza.

Rozpoczęcie pracy nad zleceniem dla nowego klienta jest równocześnie pierwszym dniem budowania dedykowanej bazy słownikowej. Dla naszych klientów na bieżąco prowadzimy glosariusze, aktualizując je o terminologię z nowych tłumaczeń na podstawie zaawansowanych baz tłumaczeniowych i naszego oprogramowania CAT.

Z roku na rok tłumaczymy cooraz więcej szkoleń – zarówno ustnie, jak i pisemnie. Materiały szkoleniowe zazwyczaj przygotowywane są jako prezentacje PowerPoint© lub KeyNote© – zajmujemy się takimi dokumentami, a ponadto w naszej ofercie jest również tłumaczenie szkoleń e-learningowych opartych o platformę Adobe Captivate.

Ewaluacje polegają na ocenie i opisie indywidualnych umiejętności językowych na podstawie tekstu napisanego, testu lub rozmowy bezpośredniej. Ewaluacji zawsze dokonuje native speaker z wykształceniem lingwistycznym. Większość wykonywanych ewaluacji zamawiają u nas firmy z branży HR – głównie spoza Polski. Pierwsza dziesiątka ewaluowanych przez nas języków to: (1) hebrajski; (2) szwedzki; (3) węgierski; (4) grecki; (5) norweski; (6) fiński; (7) włoski; (8) bułgarski; (9) serbski; (10) rosyjski.

Nasi redaktorzy native-speakerzy zajmują się też pisaniem tekstów – zarówno od nowa, jak i przeróbkami treści istniejących. Bardzo dobrą ilustracją zadania copywriterskiego jest zlecenie, którym niedawno się zajmowaliśmy: chodziło o skrócenie treści zawartych w pakiecie katalogów w taki sposób, by objętość docelowa była niższa o jedną czwartą.

W naszym zespole pracuje czworo grafików. Zajmują się przede wszystkim przygotowywaniem obróbki graficznej naszych tłumaczeń. Nasi klienci otrzymują gotowe do dystrybucji materiały w języku docelowym – to duża oszczędność czasu, gdy tłumaczenie i obróbka graficzna realizowana jest przez jednego podwykonawcę.

W minionym roku przygotowaliśmy napisy dla niespełna 200 materiałów wideo – w większości naszych tłumaczeń, gdzie również zajmowaliśmy się transkrypcją. W cenie wstawiania napisów mieści się również dostosowanie objętości – bo np. tłumaczenie na polski będzie o około 16-20% dłuższe od wersji źródłowej w języku angielskim.

Gdy dokumenty tłumaczą Państwo wewnętrznie, zajmiemy się ich korektą. Wszystkie poprawki widoczne będą w trybie śledzenia zmian. Zajmujemy się korektą tekstów językowych przygotowywanych przez brytyjskich i rosyjskich wydawców.

Usługi redakcyjne wykorzystywane są przede wszystkim przez naszych klientów akademickich i kancelarie prawne. Nasi redaktorzy native-speakerzy redagują treści artykułów fachowych zanim zostaną przedstawione do publikacji – bądź też korygują treść wedle wskazówek wydawców czasopism zagranicznych.

Narzędzia, jakimi dysponujemy, pozwalają nam na porównywanie dwóch wersji różnych dokumentów, a następnie tłumaczenie wyłącznie zmienionych, bądź nowych treści. W efekcie cena przygotowania wersji docelowej staje się jeszcze atrakcyjniejsza.

Rozpoczęcie pracy nad zleceniem dla nowego klienta jest równocześnie pierwszym dniem budowania dedykowanej bazy słownikowej. Dla naszych klientów na bieżąco prowadzimy glosariusze, aktualizując je o terminologię z nowych tłumaczeń na podstawie zaawansowanych baz tłumaczeniowych i naszego oprogramowania CAT.

Z roku na rok tłumaczymy cooraz więcej szkoleń – zarówno ustnie, jak i pisemnie. Materiały szkoleniowe zazwyczaj przygotowywane są jako prezentacje PowerPoint© lub KeyNote© – zajmujemy się takimi dokumentami, a ponadto w naszej ofercie jest również tłumaczenie szkoleń e-learningowych opartych o platformę Adobe Captivate.

Ewaluacje polegają na ocenie i opisie indywidualnych umiejętności językowych na podstawie tekstu napisanego, testu lub rozmowy bezpośredniej. Ewaluacji zawsze dokonuje native speaker z wykształceniem lingwistycznym. Większość wykonywanych ewaluacji zamawiają u nas firmy z branży HR – głównie spoza Polski. Pierwsza dziesiątka ewaluowanych przez nas języków to: (1) hebrajski; (2) szwedzki; (3) węgierski; (4) grecki; (5) norweski; (6) fiński; (7) włoski; (8) bułgarski; (9) serbski; (10) rosyjski.

Nasi redaktorzy native-speakerzy zajmują się też pisaniem tekstów – zarówno od nowa, jak i przeróbkami treści istniejących. Bardzo dobrą ilustracją zadania copywriterskiego jest zlecenie, którym niedawno się zajmowaliśmy: chodziło o skrócenie treści zawartych w pakiecie katalogów w taki sposób, by objętość docelowa była niższa o jedną czwartą.