Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Tetarti Jacek Środa (nazwa handlowa: Kancelaria Środa) z siedzibą w Warszawie, ul. Sapieżyńska 7/2, 00-215 Warszawa.

Przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  1. Cel i czas przetwarzania danych osobowych

Odpowiedź na zapytanie przesłane przez użytkownika przez formularz kontaktowy, pocztę elektroniczną lub połączenie telefoniczne. W przypadku zadanego pytania o wycenę usługi dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie oraz do dalszej korespondencji niezbędnej do omówienia lub uszczegółowienia oferty. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do obsługi zapytania.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora również w celu przesyłania informacji handlowych (marketingowych) drogą elektroniczną do momentu odwołania zgody.

  1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników administratora. Administrator korzysta z różnych zewnętrznych usługodawców, aby lepiej świadczyć własne usługi. Dane osobowe mogą więc być przekazywane partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe lub obsługującym korespondencję.

  1. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania bądź realizacji usługi.
  2. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają procesowi profilowania. Nie będą również przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, w tym również do takich, w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
  3. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i przeniesienia;
  • prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  • prawo wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing usług Tetarti Jacek Środa (nazwa handlowa: Kancelarii Środa);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich całkowitego usunięcia.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię Środa prosimy o kontakt listowny: Kancelaria Środa, ul. Sapieżyńska 7/2, 00-215 Warszawa lub wysyłkę e-maila pod adresem: rodo@sroda.com.pl lub gdpr@sroda.com.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres strony internetowej: www.uodo.gov.pl.