Naszym klientem jest też Apator. Firma działa w sektorze energetycznym: dostarcza nowoczesne urządzenia i systemy pomiarowe oraz rozwiązania wspierające technologie związane z odnawialnymi źródłami energii. Wdraża również systemy do zarządzania sieciami dystrybucji mediów energetycznych. W ramach dotychczasowej współpracy przygotowaliśmy dla spółki Apator tłumaczenia umów na język niemiecki.