Mimo wysoce specjalistycznej tematyki i częstokroć pilnych terminów, tłumaczenia Kancelarii Środa są niezmiennie na najwyższym poziomie.