Miło mi również donieść, że nowy redaktor naczelny »Stomatologii«, pan profesor St. Suliborski, autorytet w swojej dziedzinie (a także purysta językowy), wysoko ocenił Państwa tłumaczenia.