20% z nas to osoby neuroatypowe – inaczej czujemy, inaczej doświadczamy, inaczej przetwarzamy informacje. Jak pogodzić odmienne potrzeby pracowników w otwartej przestrzeni biurowej? Odpowiedzią raport firmy Skanska pt. „Neuroróżnorodni w biurze”, który stanowi oś całej kampanii o tym samym tytule. Jej celem jest zainicjowanie dyskusji i podniesienie świadomości na temat neuroatypowości, a także wyznaczenie kierunku zmian w architekturze korporacji. Nawet niewielkie udogodnienia mogą znacząco poprawić komfort i wydajność wszystkich pracowników. Kancelaria Środa przygotowała tłumaczenie materiałów dotyczących kampanii na język angielski.