Intensywny sezon infekcyjny, a także zawirowania na rynku dostaw wywołane pandemią i wojną w Ukrainie to główne przyczyny grożącego nam kryzysu lekowego. Trudna sytuacja w aptekach sprawiła, że Ministerstwo Zdrowia sięga po antybiotyki z rezerw. Tworzenie, a w sytuacjach kryzysowych – udostępnianie rezerw strategicznych – to podstawowe zadania RARS. Kancelaria Środa w nowym roku kontynuuje współpracę z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych.