Gros naszej pracy to tłumaczenia materiałów korporacyjnych: umów, raportów, analiz, procedur, materiałów prasowych czy treści na strony internetowe. Czasem zdarzają się jednak niecodzienne zlecenia, które przełamują tę rutynę. I tak np. ostatnio zajmowaliśmy się tłumaczeniem przysięgłym uchwał związanych z obronami doktorskimi na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.  Ale zanim doktorat – trzeba dostać się na studia. Świadectwo maturalne dla planujących edukację za granicą też przetłumaczymy. A że egzaminy dojrzałości za pasem – pamiętajcie o nas!