Miniony już rok 2017 był dla Kancelarii Środa bardzo udany. Odnotowaliśmy przyrost liczby zamówień, za co dziękujemy naszym klientom. Ogromnie nas cieszy, że doceniają Państwo jakość, tempo pracy i to, że można na nas polegać – o czym świadczy fakt, że polecają nas Państwo sobie wzajemnie. W roku 2017 w miarę naszych możliwości przekazywaliśmy darowizny na cele charytatywne – w sumie wpłaciliśmy 10.570,00 zł. Odbiorcami darowizn byli (w kolejności alfabetycznej): Fundacja Centaurus, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Fundacja Serce dla Maluszka, Fundacja Słoneczko, Stowarzyszenie SOS Wioski DziecięceSTOZ Zwierzaki Niczyje.