Polskie satelity dla armii coraz bliżej! Projekt PIAST (Polish ImAging SaTelites) ma zagwarantować pierwsze stworzone wyłącznie w naszym kraju instrumenty do satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Zadanie realizowane jest przez konsorcjum podmiotów – jednym z nich jest klient Kancelarii Środa: Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Jednostka właśnie osiągnęła kolejny kamień milowy w swojej części projektu – budowie zespołu napędowego do dwóch z trzech satelitów konstelacji PIAST. Zakończenie prac zaplanowane jest na rok 2025.