Kancelaria Środa od 2014 roku wykonuje tłumaczenia dla Uniwersytetu Łódzkiego. Dotychczas nasi tłumacze przygotowywali głównie na język angielski przekłady dokumentów finansowych, artykułów specjalistycznych i kwestionariuszy. W minionym tygodniu, na zamówienie Wydziału Zarządzania, wykonaliśmy bardzo ciekawe tłumaczenie treści na egzamin kwalifikacyjny biegłego rewidenta.