W Białymstoku powstaną cztery nowe murale. A dlaczego o tym piszemy? Bo Kancelaria Środa ufunduje nagrody dla najlepszych projektów. Konkurs na stworzenie murali organizuje Wydział Architektury Politechniki Białostockiej we współpracy ze Studium Języków Obcych. Prace konkursowe mają dotyczyć czterech języków: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i polskiego, a także kultur krajów, które tymi językami się posługują. Zwycięskie projekty będą realizowane w lutym przyszłego roku – jako element obchodów 60. rocznicy rozpoczęcia działalności Studium Języków Obcych PB.