50% respondentów z Polski ocenia swoją wiedzę finansową raczej niewysoko. Z badań prowadzonych w różnych krajach UE wynika, że kobiety są w tych szacunkach jeszcze ostrożniejsze. Tę tematykę omawiano na konferencji podsumowującej projekt „Bogate umysły”, który zrealizowała Fundacja Innowacja i Wiedza. Naszą rolą było tłumaczenie wystąpień na polski bądź na angielski. Na zdjęciu (od lewej): Dominika Gajewska, Jacek Środa i Anna Queinnec – osoby zaangażowane w organizację i realizację tłumaczenia.