W Brukseli odbyły się warsztaty państw członkowskich biorących udział w projekcie rescEU CBRN. Prezentowano umiejętności i sprzęty pomocne w reagowaniu na zdarzenia CBRN (czyli użycia broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej lub nuklearnej). Polskę reprezentowała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych – nasz klient. Zaprezentował specjalistyczny sprzęt pomiarowy i dezynfekcyjny oraz środki ochrony osobistej dla ratowników, którzy jako pierwsi udzielają pomocy poszkodowanym.