Rocznie obsługuje ponad 3600 statków handlowych, co stawia go na drugim miejscu pod względem wielkości przeładunku na Morzu Bałtyckim. Port Gdańsk to olbrzymie przedsiębiorstwo. Wartość przeładowywanych w nim towarów to blisko ćwierć biliona złotych rocznie, z czego blisko 20 mld wraca do budżetu państwa jako podatki. Dziś Port Gdańsk przeżywa swój renesans – już w XV w. był jednym z najważniejszych punktów wymiany handlowej między wschodem a zachodem. Kancelaria Środa przygotowuje tłumaczenia (angielski-polski) związane z transportem morskim i Portem Gdańsk.