Charakter naszych usług nieodzownie związany jest także z medycyną i wytwarzaniem produktów medycznych. W ostatnim czasie dla Gedeon Richter przeprowadziliśmy kilkudniowe tłumaczenie ustne konsekutywne podczas prowadzonych na terenie firmy działań audytowych.