Czy kobiety na rynku pracy wciąż są dyskryminowane? Górą nadal są panowie, choć sytuacja zmienia się, niestety bardzo powoli. Mimo wdrażania polityki równości kobiety, przy równych kwalifikacjach i tym samym zakresie obowiązków, otrzymują o ponad 12 proc. niższe wynagrodzenie niż mężczyźni. Autorzy raportu o nierównościach na rynku pracy (nasi klienci: HaysAkademia Leona Koźmińskiego) podkreślają, że gorsza sytuacja kobiet wynika m.in. ze społecznych stereotypów, które wciąż niestety pokutują w wielu miejscach pracy.