Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, dla którego przygotowujemy tłumaczenia newsletterów, raportów, publikacji i transkrypcje do filmów,  przeprowadził w ostatnim czasie badanie „Branża kosmetyczna vs. Covid-19”. Okazuje się, że wpływ pandemii na przemysł kosmetyczny jest znaczny. Firmy aż w 1/3 odczuły jej negatywne skutki. To co pozytywne w przypadku sektora kosmetycznego, to możliwość wytwarzania produktów istotnych dla walki z koronawirusem.