Krzyżujące się nazwy „Bayer” wpisane w okrąg tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie logotypów. Jeszcze w XIX w.nazwa firmy i logo były zupełnie inne – Farbenfabriken vormals Friedr. Bayer & Co., Elberfeld i znak firmowy z wizerunkiem lwa. Ewolucjęlogo Bayer przedstawia w tym ciekawym materiale. Kancelaria Środa już od 2008 roku zapewnia firmie Bayer szeroko zakrojoną obsługę tłumaczeniową (pisemną i ustną), redakcyjną, oraz obróbkę materiałów audio i wideo.