Akademia Leona Koźmińskiego, nasz klient, zyskała nowego partnera strategicznego – Bank Millennium. – Strategiczne partnerstwo uczelni z Bankiem Millennium to współpraca o dużej skali merytorycznej, relacyjnej, ale też finansowej – podkreśla prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii. Na mocy porozumienia strony będą się wspierać merytorycznie, jak również realizować wspólne inicjatywy komunikacyjne i edukacyjne. Jedna z sal wykładowych w uczelni zyska też branding Banku Millennium.