Każdy zawód wymaga stałego podnoszenia kompetencji. W dziedzinie finansów i rachunkowości jedne z najbardziej prestiżowych szkoleń oferuje CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). Przed kilkoma dniami CIMA podpisała memorandum o współpracy z Chartered Professional Accountants (CPA) of Canada. Porozumienie poszerzy możliwości zatrudnienia dla członków CIMA i CPA, a pracodawcom i klientom zapewni dostęp do najlepszych specjalistów w dziedzinie rachunkowości i finansów. Kancelaria Środa przetłumaczyła treść memorandum z angielskiego na polski.