AstraZeneca (nasz klient) z certyfikatem Partnera dla Klimatu! Dyrektor Katarzyna Ochman odebrała wyróżnienie od Magdaleny Młochowskiej, dyrektor-koordynator ds. zielonej Warszawy. Certyfikat potwierdza, że firma podejmuje działania proekologiczne, zmierzające do ograniczenia śladu środowiskowego. Jakie zmiany w ostatnim roku wprowadziła spółka? Warto wymienić choćby likwidację indywidualnych koszy na odpady (a tym samym redukcję zużycia plastikowych worków na śmieci o 65 tys. sztuk rocznie) oraz zastąpienie 1/3 floty pojazdami elektrycznymi.