W 2024 roku 9 na 10 firm planuje zatrudnianie pracowników – i zarazem obawia się trudności w ich pozyskaniu (najczęściej z powodu nierealistycznych oczekiwań finansowych kandydatów, jak również niedoboru specjalistów i menedżerów). Optymizm na rynku studzą też powody rekrutacji: nowych ludzi potrzeba ze względu na rozwój biznesu, ale coraz częściej pracownicy uciekają do konkurencji, gdzie zarobią więcej. Perspektywy dla rynku pracy w nadchodzącym roku opisuje raport płacowy przygotowany przez naszego klienta, Hays Poland.