Dokumentacja korporacyjna

Historia funkcjonujących wewnątrz firmy dokumentów zaczyna się od wersji angielskojęzycznej. Z uwagi na wymogi polskich przepisów, większość z nich wymaga przygotowania polskiej wersji językowej: wewnętrzne procedury, formularze, podręczniki pracownicze, instrukcje itp.
Nasze doświadczenie w tłumaczeniu dokumentacji korporacyjnej jest bardzo bogate. Każde tłumaczenie wiąże się również z przygotowaniem sugestii lokalizacyjnych – bardzo często informacje zawarte w oryginalnych wersjach są zbędne dla polskich użytkowników.

W pracy nad wszystkimi tłumaczonymi przez nas dokumentami firmowymi konsultujemy się osobiście lub telefonicznie z przedstawicielem firmy naszego zleceniodawcy, by omówić elementy żargonu zawarte w tekście. Pozwala to na zapewnienie najwyższej jakości tekstu.