Pogotowie e-mailowe

Nasi klienci, którzy zawarli z nami umowę o współpracy, mają do dyspozycji tzw. „pogotowie emailowe” pod adresem jacek@sroda.com.pl.

Usługa polega na tym, że w ciągu bardzo krótkiego czasu (w przypadku emaili nie dłuższych niż 1.000 znaków – nawet w ciągu 60 minut) przygotowujemy tłumaczenie treści emaila wraz z załącznikiem. O przesłaniu emaila należy nas poinformować telefonicznie (0-602 65-77-31) lub przez SMS.

W ramach pogotowia emailowego tłumaczymy również zestawienia przygotowane w Excelu, krótkie dokumenty Worda i prezentacje PowerPoint. Zbiorczą fakturę za wszystkie przetłumaczone prezentacje przygotowujemy na koniec miesiąca.