Proofreading

Wiele przygotowywanych dokumentów, takich jak umowy, materiały promocyjne, prezentacje – powstaje pod silną presją czasu. W takich okolicznościach, nietrudno o błędy – literowe, pomyłki w numerowaniu paragrafów umów, błędne końcówki wyrazów itp. Korekta tekstów, której podlegają wszystkie wykonywane przez nas tłumaczenia, eliminuje błędy.

Korekty dokonują wyłącznie rodowici użytkownicy języka docelowego tłumaczenia – w przypadku tekstów tłumaczonych na język angielski, są to native speakerzy z Wielkiej Brytanii i Kanady. W przypadku tekstów przełożonych na język polski – korektorki o wykształceniu polonistycznym, o bogatym doświadczeniu edytorskim.