Teksty specjalistyczne

W tekstach o charakterze prawniczym nawet maleńki przecinek sprawia wielką różnicę. Dlatego też tłumaczeniami prawniczymi zajmują się wyłącznie ci tłumacze przysięgli, którzy mogą pochwalić się olbrzymim doświadczeniem w tym obszarze. Tłumaczenia tekstów prawniczych, zależnie od ich stopnia skomplikowania, podlegają nawet czterostopniowej weryfikacji. Tym samym nasi klienci zyskują pewność, że przetłumaczony przez Kancelarię Środa tekst dokładnie odzwierciedla intencje twórców wersji oryginalnej.

Na przestrzeni minionego roku odnotowaliśmy znaczące zwiększenie odsetka tłumaczonych przez nas tekstów medycznych. Zdecydowaliśmy zatem o wyodrębnieniu grupy tłumaczy, którzy zajmują się wyłącznie tekstami na potrzeby organizacji medycznych i farmaceutycznych oraz ich partnerów biznesowych. Do naszego zespołu dołączyło czterech wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wykształceniem medycznym.

 

Wszystkie przetłumaczone teksty medyczne podlegają ścisłej kontroli merytorycznej oraz szczegółowej korekcie, którą zawsze w Kancelarii Środa zajmują się native speakers – rodowici użytkownicy języka docelowego tłumaczenia.

W Kancelarii Środa, dokumenty finansowe tłumaczą wyłącznie finansiści. Specjalistyczne sformułowania sprawiają, że tekstami finansowymi zajmować się mogą wyłącznie fachowcy. Najwyższą jakość zapewniamy dzięki realizacji tłumaczeń przez osoby zatrudnione w branży finansowej. Przetłumaczone teksty podlegają następnie weryfikacji native speakerów – pod względem stylistycznym i brzmieniowym. Stawka za stronę obliczeniową tłumaczenia tekstu finansowego tym samym obejmuje zarówno tłumaczenie wykonane przez osobę z branży, jak i korekty wprowadzone przez native speakera.