Tłumaczenia przysięgłe

Wszystkie dokumenty w języku angielskim, które wymagają przedłożenia w urzędach i innych instytucjach państwowych (w tym raporty finansowe) muszą zostać przełożone przez tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły, podobnie jak notariusz, swoją pieczęcią i wpisem do repertorium potwierdza zgodność oryginału z tłumaczeniem. Do najczęściej tłumaczonych dokumentów należą akty cywilne, umowy, dokumenty ubezpieczeniowe, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty.

Dokumenty, które zostaną do naszej Kancelarii dostarczone, możemy przetłumaczyć w trybie ekspresowym. Rozumiemy, jak ważny staje się czas, gdy w ściśle określonym terminie urzędy wymagają od nas dostarczenia dokumentacji samochodowej, podatkowej czy rozwodowej.