Tłumaczenia ustne

Szereg spotkań biznesowych, wykładów akademickich i konferencji wymaga obecności profesjonalnego tłumacza. Kancelaria Środa zapewnia usługi translatorskie wysokiej klasy lingwistów, specjalizujących się w tłumaczeniach na potrzeby międzynarodowych korporacji. Wszystkie tłumaczenia ustalane w porozumieniu z Kancelarią Środa objęte są automatycznie klauzulą poufności, podpisaną przez Kierownika Kancelarii i tłumacza.

Rezerwacja tłumacza powinna nastąpić nie później niż 10 dni przed planowanym wydarzeniem. Taki odstęp pozwala na zaplanowanie spotkania tłumacza z przedstawicielami organizacji zamawiającej usługę.

Podczas spotkania omawiany jest przebieg wydarzenia, lokalizacja, przedstawiane są biodata osób uczestniczących w wydarzeniu, ustalane są szczegóły tłumaczenia (m.in. dress code, rodzaj tłumaczenia – szeptane, symultaniczne, a vista itp.). Nasze doświadczenie pokazuje, że im więcej wskazówek i materiałów dotyczących wydarzenia przekaże się tłumaczowi, tym płynniejszy będzie przebieg całego procesu tłumaczenia.